Prezentačné zručnosti

Úvod

Stlač Play pre prehratie lekcie. Video si môžeš dať aj na celú obrazovku.