Fotografovanie

Obsah kurzu

Počet lekcií: 34 lekcií Čas: 126 minút
 • Úvod  0/0

 • Technika  0/2

 • Výber témy  0/2

 • Výber lokácie a objektu  0/2

 • Práca s objektom  0/3

  • Lekcia5.1
  • Lekcia5.2
  • Lekcia5.3
 • Prirodzené svetlo  0/3

  • Lekcia6.1
  • Lekcia6.2
  • Lekcia6.3
 • Umelé svetlo  0/3

  • Lekcia7.1
  • Lekcia7.2
  • Lekcia7.3
 • Príbeh  0/3

  • Lekcia8.1
  • Lekcia8.2
  • Lekcia8.3
 • Emócia  0/3

  • Lekcia9.1
  • Lekcia9.2
  • Lekcia9.3
 • Kompozičné pravidlá  0/3

  • Lekcia10.1
  • Lekcia10.2
  • Lekcia10.3
 • Kreatívna kompozícia  0/3

  • Lekcia11.1
  • Lekcia11.2
  • Lekcia11.3
 • Ďalšie tipy  0/3

  • Lekcia12.1
  • Lekcia12.2
  • Lekcia12.3

Výber témy ǀ Andrej Lojan

Stlač Play pre prehratie lekcie. Video si môžeš dať aj na celú obrazovku.