Podnikanie

Obsah kurzu

Počet lekcií: 32 lekcií Čas: 177 minút
  • Úvod  0/0

  • Predtým, ako začnem  0/2

  • Nápad na biznis a jeho validácia  0/4

    • Lekcia3.1
    • Lekcia3.2
    • Lekcia3.3
    • Lekcia3.4
  • Biznis partneri  0/3

    • Lekcia4.1
    • Lekcia4.2
    • Lekcia4.3
  • Vznik firmy  0/3

    • Lekcia5.1
    • Lekcia5.2
    • Lekcia5.3
  • Financie  0/3

    • Lekcia6.1
    • Lekcia6.2
    • Lekcia6.3
  • Predaj  0/5

    • Lekcia7.1
    • Lekcia7.2
    • Lekcia7.3
    • Lekcia7.4
    • Lekcia7.5
  • Zamestnanci  0/4

    • Lekcia8.1
    • Lekcia8.2
    • Lekcia8.3
    • Lekcia8.4
  • Rozvoj firmy  0/4

    • Lekcia9.1
    • Lekcia9.2
    • Lekcia9.3
    • Lekcia9.4

Promo

Stlač Play pre prehratie lekcie. Video si môžeš dať aj na celú obrazovku.