Podnikanie

Obsah kurzu

Počet lekcií: 32 lekcií Čas: 177 minút

Promo

Stlač Play pre prehratie lekcie. Video si môžeš dať aj na celú obrazovku.